top of page

HET REGLEMENT

Deelname aan de Smildeger Kampioenschappen geschiedt geheel op eigen risico.

De Stichting Smildeger Kampioenschappen en haar vertegenwoordigers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, als gevolg van, of in verband met, deelname aan en organisatie van de Smildeger Kampioenschappen.

Tijdens de Smildeger Kampioenschappen worden door de organisatie foto´s gemaakt. Deelnemers of toeschouwers geven door hun deelname of door aanwezig te zijn op een van de locaties de Stichting Smildeger Kampioenschappen toestemming deze foto´s op hun website te publiceren of anderzijds te gebruiken

De spelregels worden door de spelleiders vastgesteld.

bottom of page